,

Wat zeggen de bedrijfsdierenartsen van de genomineerde bedrijven?

We vertellen niets nieuws als we stellen dat de bedrijfsdierenarts de partner bij uitstek is van de veehouder om goede resultaten te boeken op het gebied van Bioveiligheid. Het komt dan ook niet aan als een verrassing dat de Bioveiligheid Award dit bevestigt: alle laureaten kunnen immers stuk voor stuk prat gaan op een goede samenwerking met hun bedrijfsdierenarts. De mening van de bedrijfsdierenartsen van deze trendsetters mocht volgens ons dus zeker niet ontbreken in deze artikelenreeks. Hieronder zetten deze dierenartsen voor elk van de genomineerde bedrijven enkele sterke punten in de verf. Laat u inspireren!


 

Melkveebedrijf Maes, Melsele

Bedrijfsdierenarts Raf De Conick: “Ik kom regelmatig op het melkveebedrijf van de familie Maes. Tijdens deze bedrijfsbezoeken gaan we diep in op de verschillende actiepunten. Efficiëntie en bioveiligheid gaan daarbij steeds hand in hand. Een ander punt dat ik graag even aanstip, is dat we bij de drachtcontroles een logische looplijn volgen: we starten bij de vaarzen, vervolgens gaan we bij de koeien, om te eindigen via de afspuitplaats voor de laarzen. Bij de kalveren trekken we aparte laarzen aan. Verder reageert Pieter erg alert bij probleemsituaties, neemt hij de nodige maatregelen om weidecontacten te vermijden, past hij een goede melktechniek toe, enz.”

 

Melkveebedrijf De Potaerdehoeve, Merchtem-Brussegem

Bedrijfsdierenarts Filip Truyens: “Enkele topics die ik belangrijk vind zijn de volgende. Zelf kopen Jos en Kathleen nooit dieren aan. En als ze dieren verkopen, laten ze deze eerst testen zodat de nodige resultaten beschikbaar zijn op het moment van de verkoop. Verder vind ik de hygiëne op het bedrijf globaal genomen extreem goed. Over het hele erf is er bv. beton gegoten; dat is veel makkelijker te reinigen. Bezoekers gebruiken bedrijfslaarzen en -kledij. Zieke dieren komen in een aparte ziekenboeg te staan. En belangrijk ook: indien Jos en Kathleen moeten nabehandelen, gebruiken ze altijd wegwerpspuiten en -naalden.”

 

Rundveebedrijf Colman-Verschelde, Zomergem

Bedrijfsdierenarts Bart Mateusen: “De basis voor een goede bioveiligheid op een landbouwbedrijf is een positieve ingesteldheid van de landbouwer. Bij Nic en Heidi is dit zeker het geval: ze zijn ervan overtuigd dat bioveiligheidsmaatregelen nodig zijn om hun dieren gezond te houden. In onze praktijk staat hun bedrijf gekend als een bedrijf met een erg hoge gezondheidsstatus. Verder vinden Nic en Heidi de samenwerking met hun dierenarts en de andere voorlichters erg belangrijk voor een goed bioveiligheid. Als dierenarts verstrek ik zoveel mogelijk informatie over dierziekten en hoe je ze kunt voorkomen en aanpakken. Op het bedrijf van Nic en Heidi wordt bv. elke koe met een uierontsteking onderzocht. Ik ben superblij om te kunnen werken voor zulke gemotiveerde veehouders en hoop dat zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.” 

 

Vleesveebedrijf Grymonprez-Darras, Meulebeke

Bedrijfsdierenarts Kristof Desimpelaere: “10 jaar geleden ben ik op het bedrijf gestart als bedrijfsdierenarts. Op dat moment waren de ouders van Yves nog eigenaar en was Yves zelf nog student graduaat landbouw. Bioveiligheid stond toen al op de agenda en is de voorbije jaren nog verder uitgebouwd.

Op het bedrijf wordt nu met vaste (behandel)protocollen gewerkt. Omdat het bedrijf een voorbeeldbedrijf is op het vlak van biestmanagement, zijn er zelden problemen bij de kalveren. Is er toch eens een probleem, dan passen Yves en Hanne vaste protocollen toe om deze aan te pakken. Bij twijfel schakelen ze mij snel in zodat het mogelijk is om vroegtijdig in te grijpen. En heel belangrijk, Yves en Hanne voeren mijn adviezen ook correct uit, zodat er gauw geëvalueerd kan worden. Hierdoor is de uitval op het bedrijf bijzonder laag. Voor mij is het dan ook een plezier om op zo’n bedrijf te mogen komen als bedrijfsdierenarts.”

 

Vleesveebedrijf Van Ter Bos, Avelgem

Bedrijfsdierenarts Tom Laevens: “Geert en Veerle werken allebei met erg veel passie en dat is aanstekelijk voor alle mensen die op dit bedrijf komen. De algemene hygiëne op het bedrijf is top. Wij gebruiken wegwerpspuiten, een thermometer, handschoenen en glijmiddel van het bedrijf zelf. Er is een bureau waar het papierwerk gedaan kan worden.

Geert en Veerle hebben het volste vertrouwen in mij en volgen steeds mijn advies, bv. welke aankooponderzoeken en vaccinaties ze best laten uitvoeren. Elk gestorven kalf wordt onderzocht om de oorzaak van de sterfte te achterhalen. Indien nodig passen we onze protocollen dan aan. Verder hebben Geert en Veerle ook de ijzeren discipline om de protocollen elke dag opnieuw toe te passen. Bepaalde zaken (controle op tocht, op ziekte, algemene verzorging) moeten immers steeds opnieuw én precies uitgevoerd worden. Ook als er veel landwerk is…

Het vertrouwen van Geert en Veerle reikt verder dan enkel hun dierenarts; ook met de andere adviseurs, zoals de nutritionist, werken ze goed samen. En daardoor zetten deze mensen zich dubbel en dik in voor hen.”

 

Vleesveebedrijf Meesters, Zutendaal

Bedrijfsdierenarts Door Verheyde: “Jos is iemand die graag goed op de hoogte is van ziektes bij runderen. Hij heeft de natuurlijke reflex om vragen te stellen over bepaalde besmettelijke ziektes. We wegen dan samen de risico’s af en denken een plan ter preventie uit. Daarbij besteden we niet alleen aandacht aan ziekten die overgedragen worden via andere dieren of mensen, maar ook aan de zogenaamde vectorziekten. Dit zijn aandoeningen die verspreid worden door insecten en veel moeilijker te controleren zijn.

Het is al eens vermeld, maar graag zet ik dit nog even in de verf: ook al maakt Jos voornamelijk gebruik van tweedehandsmaterialen, toch is hij erin geslaagd om een stal te bouwen die goed is voor de runderen, voor de veehouder, voor de bioveiligheid én voor de dierenarts.”

 

Vleeskalverbedrijf Van Gils, Vlimmeren

Bedrijfsdierenarts Jo Van Den Bogerd: “Vanaf het moment dat je het bedrijf van Jan en Karin oprijdt, weet je dat het in orde is: het hele bedrijf is tot in de puntjes verzorgd en heel proper. Aan de enige ingang van de stal hangt een bord met duidelijke instructies en aan de inkomdeur staat er een ontsmettingsbad. Op het bedrijf heb ik ook mijn eigen bedrijfskledij ter beschikking: laarzen en een overall. Zelfs met hun jarenlange ervaring blijven Jan en Karin enthousiast inzetten op nieuwe technieken en methodes en blijven ze streven naar de beste zorgen voor hun dieren. Regelmatig bespreken we dan ook het voederschema, de stalventilatie in functie van het weer, het scheiden van zieke dieren, behandelingsprotocols, enz.”

 

Vleeskalverbedrijf Van Loon, Weelde

Bedrijfsdierenarts Hubert Theys: “Tom gaat volop voor bioveiligheid en pakt de eventuele ziekteproblemen die opduiken efficiënt aan. Wij kunnen goed samenwerken. In onderling overleg worden er ook geen zinloze doorbehandelingen gedaan van te ernstig zieke dieren, maar wordt er in die gevallen een weloverwogen euthanasie toegepast. Het goede bioveiligheidsbeleid op het bedrijf heeft geleid tot een beter dierenwelzijn, antibioticumreductie en een daling van de interne infectiedruk. En toen Tom recent een nieuwe stal bouwde, heeft hij daarbij 100% rekening gehouden met bioveiligheid.”

 

Vleeskalverbedrijf Vanherck, Geel

Bedrijfsdierenarts Hubert Theys: “Net als Tom, trekt ook Marian volop de kaart van bioveiligheid. Samen bespreken we de dierziekteproblemen en gaan we op zoek naar de beste aanpak. En net als bij Tom, overwegen we bij ernstig zieke dieren om euthanasie toe te passen en deze dieren niet zinloos door te behandelen. Ook op het bedrijf van Marian is het dierenwelzijn goed, en hebben we de interne infectiedruk en het antibioticumgebruik kunnen terugdringen. Bijzonder vind ik ook dat Marian bewezen heeft dat het – mits de nodige inzet – mogelijk is om in een wat oudere stal de bioveiligheid te garanderen.”