WOORDENLIJST

 

Drager of dragerdier

Met een dragerdier bedoelen we een dier dat in het verleden geïnfecteerd werd met een bepaalde ziektekiem, geen zichtbare symptomen (meer) vertoont, maar de kiem (virus, bacterie, parasiet) wel nog in zich heeft (met zich meedraagt). Onder bepaalde omstandigheden, zoals stress, kan het dier de kiem terug gaan uitscheiden en zo andere dieren besmetten. Dragerdieren vormen een gevaar omdat ze niet zichtbaar ziek zijn, maar wel ziektekiemen met zich meedragen en dus andere, gezonde dieren of hun omgeving kunnen besmetten.

Indirecte overdracht

Bij indirecte overdracht wordt de ziektekiem niet rechtstreeks van het ene dier op het andere overgedragen maar gebeurt dit via een tussenstap, zoals materiaal, personen, de omgeving, voertuigen, het drinkwater, enz.

Mechanische vector

Een mechanische vector zorgt voor de indirecte overdracht van kiemen tussen dieren. Naast materiaal, personen, de omgeving, voertuigen, het drinkwater, enz. kunnen ook de dieren zelf, andere diersoorten of ongedierte dienstdoen als mechanische vector. De dieren zijn dan zelf niet geïnfecteerd, maar dragen de kiemen rond via de vacht en poten.