Wilt u scoren op het gebied van bioveiligheid? Werk dan samen met de bedrijfsdierenarts.

Werk maken van dierziektepreventie en bioveiligheid is niet altijd een eenvoudige opdracht. Gelukkig staat u er niet alleen voor en kunt u altijd rekenen op de ondersteuning door uw bedrijfsdierenarts. Aangezien de bedrijfsdierenarts uw bedrijf door en door kent en op de hoogte is van de manier van werken en de eventuele problemen, is hij/zij de aangewezen persoon om u te adviseren en te begeleiden op het gebied van bioveiligheid.

Getuigenis van een veehouder:

“We hebben een vaste afspraak met onze bedrijfsdierenarts: minstens eenmaal per maand komt hij langs op ons bedrijf. We zetten de dieren die hij zeker moet zien dan op voorhand klaar en maken steeds van de gelegenheid gebruik om ook andere zaken te bespreken waaronder bioveiligheid. Momenteel zijn we ons bedrijf aan het uitbreiden. Er zijn dus wel wat zaken die we moeten veranderen om insleep en spreiding van infecties te vermijden. Als we hierover vragen hebben, kunnen we steeds bij onze dierenarts terecht voor advies. We hechten veel belang aan zijn visie. Het grootste voordeel is dat de dierenarts met een andere blik naar ons bedrijf kijkt waardoor hij soms zaken opmerkt die we zelf niet meer zien. Dankzij de vele nuttige tips die hij ons geeft en de goede samenwerking gaat ons bedrijf er alleen maar op vooruit.”

Reactie van de dierenarts:

“Als bedrijfsdierenarts benadrukken we bij de veehouders steeds het belang van preventie van dierziektes. Op sommige bedrijven krijgen we specifieke vragen, bijvoorbeeld wanneer een veehouder het bedrijf wil uitbreiden of wanneer er een infectie uitbreekt bij de dieren. Dan bekijken we samen met de veehouder wat voor het bedrijf de beste aanpak is. Maar ook tijdens de gewone bedrijfsbegeleiding schenken we aandacht aan preventie en proberen we de veehouders zoveel mogelijk nuttige informatie en tips te geven. Elk bedrijf is anders en door regelmatig bij onze klanten te komen, kennen we het bedrijf en kunnen we gericht, bedrijfsspecifiek advies geven.”