Waarom overbezetting vermijden?

Er is sprake van overbezetting van zodra het aantal koeien in de melkveestal hoger is dan het aantal ligboxen en/of het aantal plaatsen aan het voederhek. Runderen zijn kuddedieren: ze liggen, eten of drinken het liefst allemaal op hetzelfde moment. Als de stal hen deze mogelijkheid niet biedt, zorgt dit voor problemen zoals meer stress en meer onrust. Dieren gaan dan ook vaker buiten de boxen liggen.

Meer koeien op eenzelfde oppervlakte houden betekent ook dat de koeien meer contact hebben, waardoor infecties sneller verspreid worden. Op 1 uur tijd hebben koeien op een weide ongeveer 1 interactie, koeien in een stal hebben er op dezelfde tijd meer dan 9. Zorg dus dat uw dieren voldoende plaats hebben. Een goede richtlijn is een bezetting van 80% aanhouden, wat betekent dat u 5 plaatsen voorziet per 4 koeien.

Getuigenis van een veehouder:

“We hielden een melkveebedrijf met 150 melkkoeien en wilden verder uitbreiden. Daarom lieten we een nieuwe melkveestal bouwen voor 250 dieren. Omdat we al wilden starten, begonnen we in de oude stal het aantal dieren al uit te breiden, met in die stal een tijdelijke overbezetting tot gevolg. Dat dit voor problemen zorgde, hebben we gemerkt aan onze resultaten. De melkproductie daalde en we hadden geregeld problemen met mastitis, iets waar we voordien bijna geen last van hadden. Ondertussen is de nieuwe stal af en hebben we daar meer lig- en voederplaatsen dan we dieren hebben. De resultaten zijn positief: de productie is opnieuw gestegen en de uiergezondheid is weer zoals het vroeger was.”

Reactie van de dierenarts:

“Op bedrijven die uitbreiden zien we vaker problemen. Het is gekend dat bestrijding van infecties op grotere bedrijven moeilijker is. Dat komt omdat er meer koeien met elkaar contact kunnen hebben en omdat de kans groter is dat er continu dieren aanwezig zijn op het bedrijf die een besmetting in zich dragen zonder dat ze symptomen vertonen (subklinische dragerdieren). Als er dan ook nog eens overbezetting is, leidt dit tot oncontroleerbare besmettingen zoals infectie met paratbc, IBR, BVD, Mycoplasma of besmettelijke uierontsteking. Overbezetting zorgt namelijk ook voor meer stress en hogere gevoeligheid voor infecties. Ook bij jongvee en rond het kalven is het van groot belang overbezetting tegen te gaan, jonge dieren zijn namelijk gevoeliger voor infecties.”