Voorzie een vaste laadplaats vooraan op het erf

Vandaag laten we veehouder Raf Jonckers aan het woord. Raf is lid van de raad van bestuur van DGZ en jurylid voor de bioveiligheidsaward. Vanuit zijn eigen ervaring pleit hij voor een vaste laadplaats voor dieren aan de voorkant van het bedrijf. Een belangrijke maatregel die insleep van ziekte tegengaat en bovendien praktisch is voor transporteur en veehouder.

Vaste laadplaats voor levende dieren

Raf Jonckers“Voor de levende dieren die opgehaald worden op het bedrijf, zowel volwassen dieren als kalfjes, maak je best een apart hok buiten de stal, aan de voorkant van het bedrijf, waar je de dieren kunt klaarzetten als de transporteur komt. Zo vermijd je dat hij de stallen betreedt of in contact komt met de kalfjes die op het bedrijf aanwezig blijven. Zelf ben ik volop aan het bouwen aan een aparte laadruimte waar de dieren opgehaald kunnen worden.

Echter, op veel plaatsen is het nog zo dat de vrachtwagen rijdt tot aan de stalpoort. De veehouder haalt de dieren dan uit de stal en drijft ze samen met de vervoeder vanop de voergang de ramp op. Als het echt niet anders kan, zorg er dan voor dat de vervoerder bedrijfskledij aantrekt en niet tussen de dieren in de stal komt. Je kan ook zorgen voor een gesloten wand of voldoende afstand tussen de box van waaruit de dieren geladen worden en de andere dieren in de stal.

Maar een apart hok, buiten de stallen, voor het laden van dieren geniet de voorkeur. Niet alleen heeft dit voordelen op het gebied van bioveiligheid, het is ook praktischer voor de vervoerder én de veehouder. Als je de dieren die je verkoopt altijd op dezelfde plaats klaarzet, kun je de ruimte namelijk zo inrichten – eventueel met een vaste plaats waar de paspoorten klaarliggen – dat de dieren vlot geladen kunnen worden. De vervoerder bespaart tijd omdat hij zich niet meer hoeft om te kleden en sneller kan laden, en je hoeft niet noodzakelijk te helpen bij het laden.”

Dode dieren klaarleggen voor transport 

“Voor dode dieren die opgehaald worden op het bedrijf, geldt een andere regeling dan voor de levende dieren. Vanuit het oogpunt van bioveiligheid leg je kadavers voor transport het best klaar op een vaste plaats aan de buitenkant van het bedrijf. Dit advies lijkt me niet meer dan logisch en kan je ook toepassen voor kadavers die opgehaald worden voor autopsie. Toch zijn er bedrijven waar de vrachtwagen van Rendac tot achteraan op het erf moet rijden om de kadavers op te laden. Dat dit een groot risico vormt voor de insleep van ziekten is zo klaar als een klontje.”