Vertrouw op het advies van uw dierenarts en wissel ideeën uit met collega-veehouders

Wil u als veehouder goede resultaten boeken, dan is het noodzakelijk om op tijd en stond stil te staan bij de bedrijfsvoering en na te gaan hoe het nog beter kan. Het feit dat er geen standaardoplossing voorhanden is en dat u dus op zoek moet gaan naar specifieke oplossingen op maat van uw bedrijf maakt het er niet eenvoudiger op.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Op het gebied van diergezondheid en bioveiligheid is uw bedrijfsdierenarts uw partner bij uitstek. Samen met hem/haar kunt u een aanpak uitwerken met concrete en praktische maatregelen die zinvol én haalbaar zijn voor uw bedrijf.

Een goede relatie met de bedrijfsdierenarts is dus van cruciaal belang. Maar wist u dat u als veehouder ook heel wat kunt opsteken van collega-veehouders? U zou ervan versteld staan hoeveel u kunt leren door met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.


Getuigenis van een veehouder:

“We hechten veel belang aan de visie van de dierenarts. Het grootste voordeel is dat de dierenarts met een andere blik naar ons bedrijf kijkt waardoor hij soms zaken opmerkt die we zelf niet meer zien. Dankzij de vele nuttige tips die hij ons geeft en de goede samenwerking gaat ons bedrijf er alleen maar op vooruit.

Verder heb ik ook al heel wat bijgeleerd door te praten met andere veehouders. Iedereen heeft zo zijn ideeën of past bepaalde principes toe. Door ervaringen en kennis uit te wisselen met collega’s, kunnen we allen bijleren en verbeteren, zeker ook op vlak van bioveiligheid.

Als veehouder zie ik het verder als mijn plicht om collega’s te wijzen op het nut van bepaalde maatregelen en hen uit te leggen waarom ze worden toegepast. Ook al hebben we al heel wat vorderingen gemaakt, toch zijn nog niet alle bioveiligheidsprincipes bij alle veehouders ingeburgerd. Dat kon ik recent nog vaststellen toen een collega-veehouder een kijkje kwam nemen op mijn bedrijf.

Toen de man aankwam, bood ik hem vriendelijk een propere bedrijfsoverall en laarzen aan. Groot was mijn verbazing toen hij reageerde: “Is het hier dan zo vuil dat ik laarzen en een overall aan moet?” Hij realiseerde zich dus duidelijk niet dat bezoekers een risico vormen, zeker als ze contact hebben met dieren van een ander bedrijf. Ik heb die man toen uitgelegd dat je jezelf heel wat leed kunt besparen door de juiste voorzorgen te nemen.”

Wat zegt de bedrijfsdierenarts?

“Elk bedrijf is anders en door regelmatig bij onze klanten te komen, kennen we de bedrijven en kunnen we gericht, bedrijfsspecifiek advies geven.

Iedereen heeft zijn eigen manier om met bioveiligheid om te gaan. Sommige maatregelen worden op het gros van de bedrijven op een vrijwel identieke wijze toegepast. Soms zien we ook veehouders die erg creatief en vindingrijk zijn.

Een van mijn veehouders heeft bijvoorbeeld zelf een ontsmettingsbak ontworpen voor laarzen. Dankzij een automatisch deksel is de bak niet onderhevig aan regen, direct zonlicht of vuil vanuit de omgeving. Ook wij leren dus geregeld bij van onze klanten en doen ideeën op waarmee we dan weer andere bedrijven kunnen inspireren.”