Verhinder dat uw dieren in contact komen met ongedierte

Ongedierte – en dan bedoelen we insecten (vliegen, muggen, …), mijten, ratten en muizen – vormt een ernstige bedreiging voor de bioveiligheid op het bedrijf. Deze dieren kunnen zorgen voor insleep van infecties én voor het verder verspreiden en in stand houden van infecties binnen het bedrijf. Ongedierte kan zelf geïnfecteerd zijn en kiemen uitscheiden, of dienst doen als mechanische vector.

 

Hoe vermijd ik ongedierte in de omgeving van de dieren?

De aanpak van ongedierte bestaat uit twee luiken: enerzijds wering/preventie en anderzijds bestrijding.

Wering/preventie is erop gericht de omgeving onaantrekkelijk te maken voor ongedierte. Dit kan o.a. als volgt:

  • Sluit het voeder af met behulp van netten.
  • Ruim voederresten, mest en kadavers zo snel mogelijk op en verwijder ze.
  • Vermijd rondom de stal de opstapeling van materiaal of afval, zodat het ongedierte er zich niet in kan verschuilen.
  • Omdat ook beplanting een schuilplaats vormt voor ongedierte, is het belangrijk om beplanting dicht bij de stallen te vermijden.

Bestrijding van ongedierte:

  • Het bestrijden van ongedierte kan zowel mechanisch als chemisch gebeuren.
  • Vraag indien nodig hulp aan een gespecialiseerde firma.

 

Getuigenis van een veehouder:

“In de zomer van 2016 merkte ik dat één van de vaarzen op de weide achter ons bedrijf zich afzonderde van de kudde. Ik heb het dier toen binnengehaald. De vaars had koorts en een uierkwartier dat rood en hard was, er kwam ook etter uit. We hebben haar behandeld tegen mastitis. Twee dagen later waren er nog twee vaarzen met dezelfde problemen. Het was duidelijk dat het ging om zomerwrang. De zieke dieren hebben we behandeld en de andere hebben we voorzien van vliegenwerende oormerken. Volgende zomer zullen we de dieren in mei al dergelijke oormerken geven en niet wachten tot het probleem zich voordoet.”

 

Reactie van de dierenarts:

“Gelukkig komt zomerwrang niet zo vaak voor. Zoals de naam al doet vermoeden, zien we deze aandoening voornamelijk in de zomer (tussen juni en september). Vooral weides in de buurt van bossen of dicht struikgewas gekoppeld aan de aanwezigheid van vliegen vormen een risico. Ter preventie kunnen runderen behandeld worden met vliegenwerende oormerken of pour-on producten. Vliegenbestrijding is niet alleen nuttig ter preventie van zomerwrang. Ook andere kiemen die uierontsteking veroorzaken, bijvoorbeeld S. Aureus, kunnen door vliegen worden overgedragen. Bovendien kunnen naast vliegen, ook allerhande andere insecten, zoals muggen, knutten, en teken, niet alleen uierpathogenen maar ook een hele reeks andere ziekteverwekkers overbrengen. Denk maar aan Anaplasma, Babesia, blauwtong, de ziekte van Schmallenberg, de ziekte van Lyme en de besmettelijke oogontsteking pink eye.”