Veilig op de wei? Hou afstand!

Direct contact tussen uw dieren en dieren van andere bedrijven vormt het grootste risico op insleep van infectie op uw bedrijf. Dit kan onder andere gebeuren wanneer de dieren op de weide gaan. Als er op aangrenzende weiden runderen van andere bedrijven lopen en de runderen contact kunnen hebben over de omheining heen, bestaat de kans dat een infectie rechtstreeks overgaat van het ene dier naar het andere. Ook als er geen rechtstreeks contact mogelijk is, is er toch nog een risico: bepaalde infecties, bijvoorbeeld IBR, kunnen namelijk via de lucht worden overgedragen. Een afstand van minstens 3 meter tussen de afsluitingen van aangrenzende weides is daarom aangeraden. Laat uw dieren ook niet drinken uit plassen of sloten die door meerdere weides lopen.

Getuigenis van een veehouder:

“Ik heb een klein vleesveebedrijf; eigenlijk beschouw ik mezelf eerder als een hobbyhouder. Mijn bedrijf is vrij van BVD en IBR. Ik koop dan ook zelden of nooit dieren aan. Vorig jaar in de herfst, kort voor ik mijn dieren op stal wou halen, ontsnapten er twee koeien. Ik was die dag niet thuis en werd opgebeld door een naburige en bevriende veehouder. Hij had de koeien op straat zien lopen, bij de ingang van zijn bedrijf. Voor de veiligheid had hij ze bij hem in de stal binnengelaten. Op die manier konden ze het verkeer niet verder hinderen. Ik ben direct naar huis gereden om mijn koeien op te halen en was mijn buurman-veehouder dankbaar voor de hulp. Enkele maanden later bleek die hulp echter grote gevolgen te hebben, want voor het eerst kreeg ik te maken met meerdere verwerpingen. BVD bleek de oorzaak te zijn. Dit werd nog eens bevestigd door de geboorte van twee IPI-kalfjes. Ik kon dit niet geloven omdat ik nooit dieren aankoop en mijn koeien op geen enkele manier contact hebben met dieren van andere bedrijven. Tot ik mij de ontsnapte koeien herinnerde. Ik ben toen gaan praten met mijn buurman-veehouder; zijn bedrijf bleek inderdaad niet vrij te zijn van BVD. Hij had met de beste bedoelingen mijn koeien opgevangen, zonder stil te staan bij de risico’s – zowel voor mijn dieren als voor de zijne, want het omgekeerde had even goed kunnen gebeuren.”

Reactie van de dierenarts:

“Voldoende afstand tussen uw weide en aanpalende weides waarop koeien van andere bedrijven grazen, is zeker van belang om direct contact tussen de dieren te vermijden. Hou er echter ook rekening mee dat deze omheining stevig genoeg moet zijn, zodat het voor de koeien onmogelijk is uit te breken en op stap te gaan. Want ook zo kunnen ze in contact komen met andere dieren. In dit verhaal nam de naburige veehouder ook een groot risico door bedrijfsvreemde runderen in zijn stal te halen. En zoals de veehouder in het voorbeeld ook aangeeft, hou niet alleen rekening met het risico dat uw eigen dieren lopen, maar ook met het gevaar dat uw dieren kunnen vormen voor de veestapel van een collega.
Als uw dieren in aanraking zijn geweest met dieren van andere bedrijven, op welke manier dan ook, neem dan contact op met uw dierenarts. Denk hier ook aan als er dieren uitbreken. We bekijken dan samen welke maatregelen we kunnen nemen en welke testen er eventueel uitgevoerd kunnen worden vooraleer u de dieren terug bij uw andere dieren voegt.”