Let op met bezoekers op het bedrijf

Ook bezoekers, zoals voorlichters, inseminatoren, handelaars, dierenartsen, kunnen een bron zijn van insleep van dierziekten. Immers, deze bezoekers rijden vaak van het ene bedrijf naar het andere. Op de banden van hun wagen, hun handen, kledij, schoenen, enz. kunnen ze dan ziekteverwekkers meedragen en zo binnenbrengen op uw bedrijf. Ook hier is het zaak om de gepaste voorzorgen te nemen.

Hoe ga ik om met bezoekers?

  • Laat enkel bezoek toe indien dit echt noodzakelijk is.
  • Sluit de toegang tot uw bedrijf af, zodat bezoekers het bedrijfsterrein niet zomaar kunnen oprijden of de stal kunnen inwandelen.
  • Maak duidelijk aan bezoekers dat ze zich eerst moeten aanmelden alvorens het bedrijf te betreden.
  • Laat de bezoekers hun voertuig niet op het bedrijfsterrein parkeren.
  • Geef de bezoekers propere bedrijfskledij en laarzen.
  • Laat hen de handen wassen.

Getuigenis van een melkveehouder:

“Ter gelegenheid van MKZ 2003 kreeg ik het advies om het bedrijf af te sluiten voor bezoekers en bedrijfsschoeisel en -kledij te gebruiken. Toen heb ik voor het eerst laarzen gekocht voor bezoekers, in alle maten, voor de MPR-man zelfs maat 47. Soms zien de mensen er tegenop om laarzen aan te trekken, bv. als het warm is.  Maar ik dring erop aan dat ze dit altijd doen alvorens ze de stal ingaan.

In 2005 kreeg ik op het bedrijf te maken met abortussen. Onderzoek wees uit dat die te wijten waren aan BVD. Ik koop geen dieren aan, er was geen contact met andere dieren, ook niet via weidebeloop. Dus het was raden naar de bron van de besmetting.

Op een gegeven moment zag ik dat een pink met haar snuit aan de kledij van de inseminator kwam. Er bleef wat slijm hangen aan de kledij en dat zette me aan het denken: zo kan een ziekte zoals BVD zich mogelijk verspreiden. Voortaan vraag ik nu alle bezoekers om ook een bedrijfsoverall aan te trekken. Dat is niet altijd een automatisme. Soms moet ik hen overtuigen om dit te doen of noemen ze mij zelfs een ‘lastigaard’. Maar gelukkig is dit voor de dierenarts en de inseminator op mijn bedrijf ondertussen routine geworden.”