Reinigen en ontsmetten = een must

Hoe kan u ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk ziektekiemen op uw bedrijf aanwezig zijn en blijven? Eén van de meest elementaire maatregelen die u kunt nemen, is regelmatig reinigen en ontsmetten. Het ideale tijdstip om een grondige reiniging en ontsmetting uit te voeren, is wanneer er geen dieren meer aanwezig zijn en alvorens de stal of het hok opnieuw bezet wordt.

Een goede reiniging bestaat uit de volgende stappen:

 • Droge reiniging:
  Verwijder los vuil, mest, stro, voederresten, enz.
 • Natte reiniging:
  Verwijder overgebleven en vastgekoekt vuil met water. Maak gebruik van een inweekmiddel om deze stap grondig en vlot te laten verlopen.
 • Drogen:
  Zorg ervoor dat er geen plassen meer aanwezig zijn alvorens je ontsmet. Plassen zorgen namelijk voor verdunning van het ontsmettingsmiddel waardoor het zijn werking verliest.
 • Ontsmetten:
  Respecteer hierbij de voorschriften van het ontsmettingsmiddel (bv. wat betreft concentratie, inwerkingstijd, enz.).

Vooral in ruimtes waar jonge en dus gevoelige dieren staan – zoals kalverhutjes en de jongveeafdeling – is reinigen en ontsmetten van groot belang. Dit geldt eveneens voor de afkalfbox en de ziekenboeg. Reinig en ontsmet deze plaatsen bij voorkeur na elk gebruik.

Vergeet ook niet om materiaal, laarzen en kledij regelmatig te reinigen en te ontsmetten, want ook materiaal en kledij kunnen besmet zijn.

Getuigenis van een veehouder:

“Onze ligboxenstal regelmatig grondig reinigen en ontsmetten is niet haalbaar. Toch zorgen we voor propere ligboxen door twee keer per dag de mest te verwijderen en de boxen schoon te maken. Zo hebben de koeien altijd propere boxen om in te liggen en komen ze nooit vuil de melkstal binnen. Uierontstekingen zijn bij ons een zeldzaamheid.”

Reactie van de dierenarts:

“Reinigen en ontsmetten van de huisvesting volgens de juiste procedure is inderdaad vooral van belang voor de meest gevoelige dieren (kalveren, afkalfbox). In de melkveestal is het zaak om voldoende aandacht te besteden aan een goede algemene basishygiëne. Het minstens tweemaal per dag proper maken van de ligboxen is daar een goed voorbeeld van. Propere ligboxen voor de koeien, en dieren die de melkveestal proper binnenkomen, helpen het voorkomen van mastitis te verminderen.”