Neem deel aan enquête over bioveiligheid

DGZ werkt mee aan een project van de universiteiten van Luik en Gent dat nagaat welke factoren bepalend zijn voor het al dan niet toepassen van bioveiligheidsmaatregelen op het rundveebedrijf. Daarnaast willen we ook graag te weten komen welke maatregelen u als veehouder het meest  doeltreffend vindt om besmettelijke ziekten te vermijden en te bestrijden.

Om deze gegevens te verzamelen hebben we een vragenlijst samengesteld. Het duurt ongeveer 15 minuten om deze enquête in te vullen en u kunt erop rekenen dat de resultaten anoniem verwerkt worden. Na afloop zullen we de resultaten met u delen.

> Naar de enquête bioveiligheid

We danken u van harte voor uw deelname!