Maak duidelijke afspraken met erfbetreders

Hieronder vindt u enkele praktische tips van Eddy Decaesteker, bedrijfsadviseur melkveehouderij bij Inagro. Hij legt uit hoe u kunt omgaan met bezoekers op het bedrijf. Kleine zaken vaak, maar als u er rekening mee houdt, kunnen ze een hemelsbreed verschil maken.

Gebruik een protocol voor bezoekers

“Op een rundveebedrijf komen er heel wat bezoekers: de dierenarts, de veekoopman, de leverancier van voeder, allerhande handelaars, adviseurs, enz. Elk hebben ze een ander doel of taak. Het is dan ook niet evident en niet altijd de bedoeling om iedereen op dezelfde manier te ontvangen. Maar toch is het belangrijk dat je als bedrijfsleider een protocol hebt voor deze bezoeken en dat de erfbetreders van dit protocol duidelijk op de hoogte worden gebracht.”

Spreek een tijdstip af voor het bezoek en wees bereikbaar

“Met de personen die regelmatig langskomen, kan je afspreken dat zij hun bezoek op voorhand aankondigen. Hoe exacter het tijdstip van de afspraak, hoe makkelijker het is om dan in de buurt te zijn. Zelf zorg ik er als adviseur voor dat de melkveehouder die ik ga bezoeken, steeds weet wanneer ik langskom. Dit maakt dat er meestal iemand in de buurt is wanneer ik het erf oprijd. Ik heb ook altijd het gsm-nummer van de veehouder bij zodat ik hem kan opbellen in het geval er niemand aanwezig zou zijn.

Bij prospectiebezoeken is het voor de bezoeker niet altijd mogelijk om van tevoren af te spreken. Voor deze bezoekers is het dan enorm belangrijk om je gsm-nummer duidelijk zichtbaar te melden op de plaats waar ze oprijden en hun auto parkeren. Als ze je kunnen bereiken via je gsm, ontneem je hen het excuus om je te komen zoeken in de stallen of in de woning.

Laat ook duidelijk weten aan je erfbetreders dat je geen tijd voor hen zal vrijmaken als ze deze regel niet volgen en je hoeft je helemaal niet schuldig te voelen om deze regel consequent toe te passen. Doe je dit niet, dan ga je de “overtreders” bevoordelen ten opzichte van de bezoekers die de afspraken wél goed nakomen. Bovendien zullen de betrokkenen in de toekomst minder geneigd zijn om zich nog aan de afspraak te houden.”

Voorzie bedrijfseigen laarzen en kledij

“Als adviseur vind ik het niet erg zinvol om laarzen in m’n wagen te hebben. Zelfs goed gereinigde laarzen kunnen kiemen meenemen van het ene bedrijf naar het andere. Bij een rondgang op een bedrijf trek ik steeds laarzen aan van het bedrijf. Komen we tussen de dieren in de stal, dan trek ik ook een bedrijfseigen stofjas of overall aan.

Als veehouder voorzie je dus best altijd laarzen of schoenovertrekken voor bezoekers en, voor bezoekers die in de buurt van de dieren komen, ook een stofjas of overall van het bedrijf. Zorg er dan wel voor dat de beschikbare laarzen en kledij netjes en aangenaam zijn. Niemand doet graag vuile laarzen of vuile (over)kleren van anderen aan, en bezoekers die op het bedrijf vuile of natte laarzen krijgen om aan te trekken, zullen hier bij een volgend bezoek misschien van afzien.

Vraag de bezoekers ook om de laarzen na gebruik te reinigen. Voorzie hiertoe een reinigingsplaats daar waar de laarzen zich bevinden.

Wanneer we het hebben over de mogelijke economische schade die de insleep van kiemen op een rundveebedrijf kan veroorzaken, dan zijn de kosten voor laarzen en (over)kledij voor de bezoekers peanuts. De kosten mogen u dus nooit tegenhouden om voldoende kledij en laarzen te voorzien, en om deze regelmatig te vernieuwen.”