Is er een dier gestorven? Breng het zo snel mogelijk naar de kadaverophaalplaats.

Kadavers zijn meestal afkomstig van zieke dieren. De kans is dus groot dat ze besmet zijn, waardoor ze een risico vormen voor de overige dieren op het bedrijf. Is er een kadaver op het bedrijf? Neem dan snel de nodige maatregelen.

Verwijder het kadaver onmiddellijk uit de stal en breng het naar de kadaverophaalplaats die zo dicht mogelijk bij de openbare weg ligt. Zo hoeft de vrachtwagen van het destructiebedrijf uw bedrijf niet binnen te rijden, want ook dit houdt een risico in. Zorg ervoor dat de kadaverplaats verhard is zodat ze gemakkelijk te reinigen is, en reinig en ontsmet de plek na elke ophaling. Maak ook dat er geen ongedierte of huisdieren bij de kadavers kunnen komen.

Getuigenis van een veehouder:

“Gelukkig hebben we op ons bedrijf weinig sterfte en bijgevolg ook niet zo vaak te maken met een kadaver. Indien dit wel het geval is, brengen we het naar de kadaverophaalplaats aan de rand van het bedrijf, weg van de andere dieren. Een kalf of nageboorte vervoeren we met een kruiwagen, een ouder en zwaarder dier met behulp van de verreiker. Voor nageboortes hebben we een aparte ton staan. We hebben er ook een gewoonte van gemaakt om direct na het verplaatsen van een dier de kruiwagen of verreiker te reinigen en ontsmetten. Dit is voor ons de meest logische zaak van de wereld. Iets waar een dood dier mee in contact gekomen is, kan zelf ook besmet zijn. Je kunt dit dan ook niet goed genoeg reinigen wat mij betreft, en dat geldt zeker voor materiaal dat we eveneens voor andere zaken gebruiken, zoals de bak van de verreiker.”

 

Reactie van de dierenarts:

“Naast de kadaverplaats moet er inderdaad ook aandacht besteed worden aan de manier waarop je de kadavers hanteert en verplaatst. Haal dode dieren zo snel mogelijk uit de stal en gebruik hierbij handschoenen. Was en ontsmet vervolgens de handen, laarzen en kledij, net als al het materiaal dat in contact gekomen is met het kadaver. Gebruik indien mogelijk apart materiaal, bijvoorbeeld een aparte kruiwagen die je enkel gebruikt om kadavers te verplaatsen. Voor geaborteerde kalveren voorzie je best een afzonderlijke plek waar ze opgehaald kunnen worden voor onderzoek.”