Houd runderen van verschillende leeftijden van elkaar gescheiden

Verschillende leeftijdsgroepen hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen immuniteit hebben tegen een infectie, maar er toch drager van zijn, terwijl de jongere dieren er net gevoelig voor zijn. Contact tussen de leeftijdsgroepen kan dan zorgen voor overdracht van deze infecties naar de gevoelige groep en ziekte bij deze dieren veroorzaken. Op welke manier de leeftijden best gescheiden worden, is afhankelijk van het type bedrijf. Bespreek met uw dierenarts hoe u dit op uw bedrijf het beste aanpakt.

Hoe ga ik om met verschillende leeftijden?

Om te vermijden dat de dieren van een bepaalde leeftijdsgroep in contact komen met de infecties van een andere groep kunt u volgende maatregelen nemen:

  • Huisvest verschillende leeftijdsgroepen apart.
  • Plaats achterblijvers nooit terug bij een jongere groep dieren.
  • Werk van de meest gevoelige dieren (jongste) naar minder gevoelige (oudere) dieren.
  • Hou het materiaal gescheiden per leeftijdsgroep.
  • Neem contact op met uw dierenarts om een meer gedetailleerd plan van aanpak uit te werken op maat van uw bedrijf.

Getuigenis van een veehouder

“Wij hebben een gemengd bedrijf met melkvee/vleesvee. Onlangs hadden we twee zieke BWB-kalfjes. Ze waren suf, hadden koorts en hielden de kop scheef. We hebben toen de dierenarts erbij gehaald en er werd gedacht aan Mycoplasma. We hebben sinds langere tijd wat problemen met hoest en verhoogde sterfte bij de kalveren. Resultaat van de staalname die de dierenarts uitvoerde, toonde inderdaad aan dat we te maken hebben met een Mycoplasma-infectie op ons bedrijf. De zieke dieren zijn ondertussen behandeld, maar om het probleem verder aan te pakken hebben we samen met onze dierenarts de risicofactoren in kaart gebracht. Ook al plaatsen we onze kalveren per leeftijd in kleine groepjes in aparte hokjes, toch bleek dit niet voldoende. Omdat de hokken niet volledig waren afgesloten, was er nog rechtstreeks contact mogelijk tussen de kalveren van verschillende leeftijd. Daarnaast zijn er nog een aantal andere risicofactoren aanwezig op ons bedrijf. We bekijken nog hoe we die zullen aanpakken.”

Reactie van een dierenarts

“Om spreiding van infecties tegen te gaan tussen verschillende leeftijden moeten de leeftijdsgroepen niet alleen in aparte hokjes gehuisvest worden, maar mag er ook geen rechtstreeks contact mogelijk zijn tussen de groepen. Hokjes naast elkaar met enkel een hek of tralie tussen zijn dus niet voldoende om de spreiding van infecties te beperken. Naast goed gescheiden huisvesting kunt u ook apart materiaal per leeftijdsgroep voorzien, en erop letten om van kledij en laarzen te wisselen als u van de ene groep naar de andere gaat, en zo het risico op spreiding verder beperken.”