Het erf is verhard en goed reinigbaar

Niet enkel in de stal, maar ook in de omgeving ervan en op het erf kunnen ziektekiemen aanwezig zijn. Deze kunnen onder andere afkomstig zijn van personen of voertuigen die langskomen op het bedrijf. Sommige kiemen overleven langere tijd in de omgeving, vooral als ze beschermd zijn door organisch materiaal zoals mest, voeder, stro, modder, … Personen, dieren of voertuigen die over een bevuild erf lopen, kunnen deze kiemen binnenbrengen.

Hoe kan ik ziektekiemen vermijden op mijn erf?

 • Deel het erf in een rein (bedrijfseigen) en een onrein gedeelte. Probeer externe personen en voertuigen zoveel mogelijk op het onreine gedeelte te houden.
 • Zorg ervoor dat het erf verhard is, zeker op de plaatsen die gebruikt worden voor het laden en lossen. Zo kan vuil makkelijk worden verwijderd en kan het erf goed gereinigd worden.
 • Reinig en ontsmet het erf regelmatig en zeker na:
  • het verplaatsen van dieren
  • de passage van voertuigen:
   > voor laden en lossen van de dieren,
   > voor mestafvoer,
   > voor kadaverophaling.
 • Beperk beplanting rondom het erf. De beplanting kan namelijk een schuilplaats vormen voor ongedierte.
 • Hou het erf opgeruimd; vermijd de opstapeling van materiaal of afval. Dit trekt ongedierte aan en vormt eveneens een schuilplaats.

 

Getuigenis van een melkveehouder:

“Vroeger kwam de handelaar  bij het ophalen van kalfjes in de stal. Zo kon hij de kalfjes zelf bekijken. Bij de bouw van de nieuwe jongveestal in 2015 hebben we gekozen voor kalverboxen op wieltjes. Wanneer de handelaar nu komt, rollen we de boxen met de kalfjes die opgehaald moeten worden naar buiten. Zo hoeft de handelaar, die tenslotte op heel wat bedrijven komt, niet meer wekelijks de stal in en heeft hij dus geen contact meer met rest van het jongvee. Verder hebben we bij de verbouwing ook gezorgd voor een verhard hellend vlak om de kalverhutjes op te plaatsen. Hierdoor gebeurt de afwatering correct en lopen water en mest niet meer van het ene hokje in het andere.”

Reactie van een dierenarts:

“Op bestaande bedrijven is het inrichten van een propere en vuile weg niet altijd even vanzelfsprekend. Met behulp van kleine aanpassingen kan vaak toch voor een vorm van scheiding gezorgd worden. Het gebruik van kalverhutjes op wielen is daar een goed voorbeeld van. Indien de kalveren naar buiten gebracht worden, hoeft de handelaar de propere weg en de stallen niet te betreden wanneer hij de kalveren komt ophalen.”