Gezonde kalveren? Geef ze te drinken uit propere, eigen emmers.

Reinigen en ontsmetten van het materiaal waarmee u de kalveren drinken geeft, net als een correct gebruik ervan, is een onmisbaar onderdeel van een goed kalvermanagement. Melkresten die achterblijven op het materiaal worden een broeihaard van bacteriën en insecten en trekken ongedierte aan. Zo kunnen drinkemmers of spenen zorgen voor overdracht van infecties tussen zieke en gezonde kalveren, of van oude naar jongere kalveren. Beperk de blootstelling aan infecties en vermijd spreiding door voor elk kalf eigen materiaal te voorzien tijdens de hele individuele opfokperiode en het drinkmateriaal te reinigen na elk gebruik.

Getuigenis van een veehouder:

“Ik werk het liefst met proper materiaal. Dit geldt ook voor het materiaal dat ik gebruik om mijn kalveren drinken te geven. Elk dier heeft zijn eigen emmer die ik goed spoel na elk gebruik zodat er geen melkresten achterblijven. Wanneer een kalf gespeend wordt en zijn emmer dus niet meer nodig heeft, reinig ik de emmer grondig met water en zeep en ontsmet hem, vooraleer ik hem gebruik voor een ander kalf. Dit doe ik niet alleen met de emmers, maar met al het materiaal zoals spenen, sondes, drinkflessen, mengers, … Veel extra werk is het niet en het helpt om de kalveren gezond te houden. Enkele jaren terug had ik op het einde van het kalfseizoen veel problemen met kalverdiarree. Sinds ik meer let op de emmers en het andere materiaal is de kalvergezondheid er merkelijk op vooruitgegaan!”

Reactie van de dierenarts:

“Vuile emmers, spenen, flessen of sondes kunnen inderdaad leiden tot besmetting van de melk die de kalveren te drinken krijgen. Zorg voor voldoende materiaal zodat elk dier zijn eigen materiaal heeft en er tussen de rondes door tijd is om grondig te reinigen en ontsmetten. Zeker voor zieke dieren moet je apart materiaal voorzien en dit gescheiden houden van het materiaal voor de andere dieren. Laat je materiaal na het reinigen en ontsmetten goed opdrogen en bewaar het op een droge, propere plaats voor een volgend gebruik. Wil je het goed doen, hou het dan proper! Werk ten slotte met de kalveren steeds van jong naar oud. Bacteriën aanwezig op materiaal van oudere kalveren kunnen zorgen voor erge infecties bij jongere kalveren met minder weerstand.”