Geef uw dieren toegang tot vers drinkwater van goede kwaliteit

Runderen drinken veel meer water dan ze voeder opnemen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat ze voldoende toegang hebben tot vers drinkwater van goede kwaliteit. Wanneer de dieren niet genoeg kunnen drinken of beschikken over verontreinigd drinkwater of water van mindere  kwaliteit, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de afweer en dus voor de gezondheid van de dieren. Hoe jonger de dieren, hoe gevoeliger ze hiervoor zijn. Test daarom regelmatig de kwaliteit van het water en hou drinkwaterleidingen en drinkbakken schoon.

Getuigenis van een veehoudster:

“We gebruiken grondwater als drinkwater voor onze melkkoeien. Hoewel we jaarlijks een drinkwateronderzoek laten uitvoeren en de waterkwaliteit steeds in orde is, hadden we op een bepaald moment de indruk dat de dieren minder drinkwater opnamen en dat de melkgift licht daalde. Op aanraden van de dierenarts hebben we toen twee waterstalen genomen: een onmiddellijk aan de bron en een ter hoogte van de drinkbak. Op die tweede plaats bleek het water bacterieel besmet te zijn. We hadden de drinkbakken en leidingen dan ook nog nooit gereinigd en de drinkbakken zagen er niet echt proper meer uit. Na een grondige reiniging van zowel de drinkbakken als de leidingen, lieten we een nieuw onderzoek uitvoeren. De waterkwaliteit bleek sterk verbeterd. Voortaan plannen we een maandelijkse reiniging en in de toekomst willen we ook onze betonnen drinkbakken vervangen door bakken die makkelijker te reinigen zijn.”

Reactie van de dierenarts:

“Verschillende drinkwaterbronnen worden aangewend voor rundvee. Niet alle bronnen zijn steeds van goede kwaliteit en regelmatige controle is dus aangewezen. Bij oppervlaktewater bijvoorbeeld is de kwaliteit vaak wisselend. Het risico op het voorkomen van bepaalde ziektekiemen zoals Clostridium of Leptospira is er ook groter. Zo kunnen karkassen of vogels in het water zorgen voor botulisme-uitbraken. Bij leidingwater daarentegen ben je zekerder van de kwaliteit. Toch kan ook dit water besmet worden, meer bepaald ter hoogte van de leidingen of drinkbakken. Controle zowel aan de bron als aan het einde van de leiding is dus aangewezen. Sowieso reinig je best ook regelmatig de leidingen en drinkbakken om verontreiniging en biofilmvorming tegen te gaan. Vergeet ook niet om het water dat voor de kalfjes bestemd is te controleren.
Tot slot adviseren we om, naast het bacterieel onderzoek, een onderzoek naar de chemische samenstelling van het water te laten uitvoeren. Indien bepaalde parameters afwijken van de norm, is het belangrijk om samen met de dierenarts op zoek te gaan naar een passende oplossing voor het probleem.”