Gebruik wegwerpspuiten en -naalden

Tal van kiemen kunnen zich makkelijk verspreiden via naalden en spuiten. Toch zijn er veel bedrijven die herbruikbare naalden en spuiten gebruiken tot ze bot of krom zijn. Bovendien gebruiken ze één en dezelfde naald voor verschillende dieren. Echter, tijdens het gebruik (en ook tijdens de opslag) komen deze naalden in contact met heel wat kiemen.  Bij een volgend gebruik loop je dan een flinke kans dat je dieren niet alleen het product, maar ook infecties geïnjecteerd krijgen.

Getuigenis van een veehouder:

“Vorig jaar werd ons melkveebedrijf getroffen door een infectie die niet alleen overdraagbaar bleek te zijn door insecten, maar ook door naalden. De dieren hadden een verminderde weerstand en dit gaf aanleiding tot heel wat problemen, zoals mastitis en daling van de melkgift. Om de verdere spreiding van de infectie aan te pakken, zijn we op dat moment onder andere overgeschakeld op wegwerpnaalden. En daar hebben we snel een gewoonte van gemaakt! Als we nog eens met een dergelijke infectie te maken krijgen, kunnen we zelf alvast niet meer voor spreiding zorgen.”

Reactie van de dierenarts:

“Niet alleen zeldzame, maar ook een hele reeks vaak voorkomende infecties kunnen inderdaad via gecontamineerde naalden verspreid worden. Daarom zijn alle bedrijven erbij gebaat om te werken met wegwerpnaalden en -spuiten, en voor elk dier een aparte naald en spuit te gebruiken.”