Koop geen dieren aan. Overweegt u toch een aankoop, neem dan steeds gepaste maatregelen.

Het binnenbrengen van levende dieren vormt het grootste bioveiligheidsrisico op het rundveebedrijf. Aangekochte runderen kunnen infecties met zich meebrengen. Ook al hebben de dieren geen zichtbare symptomen, toch kunnen ze drager zijn van een ziekte. Daarom doet u er goed aan om geen dieren aan te kopen. Als gesloten bedrijf hebt u een sterk voordeel.

Lees meer