Hoe kan u ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk ziektekiemen op uw bedrijf aanwezig zijn en blijven? Eén van de meest elementaire maatregelen die u kunt nemen, is regelmatig reinigen en ontsmetten. Het ideale tijdstip om een grondige reiniging en ontsmetting uit te voeren, is wanneer er geen dieren meer aanwezig zijn en alvorens de stal of het hok opnieuw bezet wordt.

Lees meer

Direct contact tussen uw dieren en dieren van andere bedrijven vormt het grootste risico op insleep van infectie op uw bedrijf. Dit kan onder andere gebeuren wanneer de dieren op de weide gaan. Als er op aangrenzende weiden runderen van andere bedrijven lopen en de runderen contact kunnen hebben over de omheining heen, bestaat de kans dat een infectie rechtstreeks overgaat van het ene dier naar het andere. Ook als er geen rechtstreeks contact mogelijk is, is er toch nog een risico: bepaalde infecties, bijvoorbeeld IBR, kunnen namelijk via de lucht worden overgedragen. Een afstand van minstens 3 meter tussen de afsluitingen van aangrenzende weides is daarom aangeraden. Laat uw dieren ook niet drinken uit plassen of sloten die door meerdere weides lopen.

Lees meer

De aankoop van nieuwe dieren houdt steeds een risico in. Je zet zo immers mogelijk de poorten open voor nieuwe infecties op je bedrijf. Als veehouder kan je gelukkig wél een aantal maatregelen nemen om het risico zoveel mogelijk te beperken. Zo is het belangrijk om vooraf een bezoekje te brengen aan het bedrijf van herkomst en er poolshoogte te nemen van de gezondheidstoestand van de dieren en de bioveiligheid. Wanneer de nieuwe dieren aankomen op je bedrijf is het cruciaal om ze nog een tijdje apart te houden. Een veehouder vertelt waarom een aparte quarantainestal voor hem een absolute must is.

Lees meer

Dieren van verschillende leeftijden hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen immuun zijn voor een infectie, terwijl de jongere er gevoelig voor zijn. Voor de gezondheid van de dieren is het dus ontzettend belangrijk om de leeftijdsgroepen gescheiden te huisvesten.

En dat geldt al zeker voor de pasgeboren kalfjes. Een vleesveehoudster en haar bedrijfsdierenarts vertellen hoe ze een besmetting met Mycoplasma bovis onder controle kregen door de kalveren direct na de geboorte te verplaatsen naar individuele hokjes buiten de koeienstal.

Lees meer

Een kalf wordt geboren zonder antistoffen en is dus uiterst kwetsbaar. De opname van biest van hoge kwaliteit direct na de geboorte helpt heel wat gezondheidsproblemen te voorkomen. Maar hoe pak je het biestbeleid aan met gezond verstand? Een melkveehouder getuigt hoe hij samen met zijn bedrijfsdierenarts op zoek ging naar een praktisch haalbare oplossing.   

Lees meer

Interview met:
Pieter Maes uit Melsele, winnaar Bioveiligheid Award voor de melkveesector

Pieter en zijn vrouw Evelien runnen een melkveebedrijf met 151 runderen. Via de nieuwsbrief van DGZ en op Agriflanders kwamen ze aan de weet dat er een Bioveiligheid Award uitgereikt zou worden. Op dat moment namen ze op hun bedrijf al een heleboel voorzorgen om bioveilig te werken. Lang moesten ze er dus niet over nadenken om hun kans te wagen.

Lees meer

Neosporose kan gedurende langere tijd op een bedrijf aanwezig zijn zonder duidelijke symptomen. Naarmate het aantal besmette dieren toeneemt, kunnen de problemen verergeren. Dat ondervond ook deze melkveehouder die te kampen had met een stijgend aantal abortussen. Om meer inzicht te krijgen in de problematiek en het probleem vervolgens aan te pakken, liet hij in samenspraak met zijn bedrijfsdierenarts een aantal laboratoriumonderzoeken uitvoeren.

Lees meer

Interview met:
Geert Demasure uit Avelgem, winnaar van de Bioveiligheid Award voor Vleesvee

Geert Demasure en zijn vrouw Veerle Vercaemer zijn de drijvende krachten van boerderij Van Ter Bos, een vleesveebedrijf met maar liefst 450 witblauwe runderen. Dierengezondheid, bioveiligheid en dierenwelzijn staan er op het voorplan. In de eerste plaats voor de dieren zelf. Maar er is nog een goede reden: als je economisch rendabel wil zijn, mag je niets aan het toeval overlaten.

Lees meer

Ook personen kunnen infecties overdragen, onder andere via schoenen, kledij, handen, … Vooral erfbetreders die op verschillende bedrijven komen, vormen een aanzienlijk risico. Als veehouder kunt u een aantal maatregelen nemen om dat risico te beperken. Zo kunt u voor de bezoekers een parkeerplaats voorzien buiten het bedrijfsterrein en een hygiënesluis met bedrijfseigen kledij, laarzen en mogelijkheid om de handen te wassen. Maar ook als erfbetreder kunt u uw verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Zoals deze adviseur getuigt.

Lees meer

Interview met:
Tom Van Loon, winnaar Bioveiligheid Award voor de kalversector

Tom Van Loon is een enthousiaste kalverhouder van 29 lentes. 880 kalveren houdt hij op zijn bedrijf dat hij pas 2,5 jaar geleden heeft opgericht. Zijn ‘manier van werken’ was een vertegenwoordiger die geregeld op het bedrijf komt, niet ontgaan. Hij bracht Tom op het idee om deel te nemen de Bioveiligheid Award. En met succes, want Tom was de eerste kalverhouder die met de Award voor zijn sector aan de haal ging.

Lees meer