Dat de aankoop van dieren een groot risico vormt op insleep van infecties, dat hoeven we u niet meer te vertellen. Neem bij aankoop van dieren dus steeds de nodige voorzorgen. Maar bioveiligheid is niet enkel het voorkomen van insleep op uw bedrijf. Het gaat ook om het beperken van spreiding van infecties bínnen het bedrijf. Waar kunt u rekening mee houden om het risico op spreiding tegen te gaan? Onze tips helpen u verder.

Lees meer

Hieronder vindt u enkele praktische tips van Eddy Decaesteker, bedrijfsadviseur melkveehouderij bij Inagro. Hij legt uit hoe u kunt omgaan met bezoekers op het bedrijf. Kleine zaken vaak, maar als u er rekening mee houdt, kunnen ze een hemelsbreed verschil maken.

Lees meer

“Iets wat ik vaak hoor, is dat bioveiligheidsmaatregelen veel tijd en geld kosten, of simpelweg onmogelijk zijn op een bepaald bedrijf,” vertelt Bert Damiaans, dierenarts op de faculteit Diergeneeskunde van UGent en jurylid voor de Bioveiligheid Award. “En soms is dat terecht. Maar anderzijds heb ik voor bepaalde problemen ook al heel wat vindingrijke oplossingen gezien die weinig moeite en geld kosten, dit zowel bij bedrijven die deelnemen aan de Bioveiligheid Award als daarbuiten.”

Lees meer

Rik Claeys, melkveehouder en lid van de raad van bestuur van DGZ, geeft u deze week enkele praktische tips waardoor u de bioveiligheidsrisico’s die gepaard gaan met aankoop van dieren kunt beperken. Want u wilt er toch zeker van zijn dat u met de aangekochte dieren geen infecties binnenbrengt?

Lees meer

Dag in dag uit bezig zijn met bioveiligheid is en blijft een uitdaging voor elk bedrijf. Maar de inspanning loont. Aan het woord is Jan Adriaensen, melkveehouder en jurylid voor de Bioveiligheid Award.

Lees meer

Het hoeft niet meer gezegd te worden dat kalveren zonder immuniteit geboren worden en dat de biestverstrekking dus letterlijk van levensbelang is. Maar ook in de eerste weken na de geboorte is extra aandacht voor hygiëne en bioveiligheid een must voor een goede jongveeopfok. Katleen Geerinckx, projectingenieur op de Hooibeekhoeve en jurylid voor de Bioveiligheid Award, legt uit hoe enkele eenvoudige aanpassingen of maatregelen ervoor kunnen zorgen dat de insleep en versleep van ziekten bij de kalveren tot een minimum beperkt worden.

Lees meer

Wil u als veehouder goede resultaten boeken, dan is het noodzakelijk om op tijd en stond stil te staan bij de bedrijfsvoering en na te gaan hoe het nog beter kan. Het feit dat er geen standaardoplossing voorhanden is en dat u dus op zoek moet gaan naar specifieke oplossingen op maat van uw bedrijf maakt het er niet eenvoudiger op.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Op het gebied van diergezondheid en bioveiligheid is uw bedrijfsdierenarts uw partner bij uitstek. Samen met hem/haar kunt u een aanpak uitwerken met concrete en praktische maatregelen die zinvol én haalbaar zijn voor uw bedrijf.

Een goede relatie met de bedrijfsdierenarts is dus van cruciaal belang. Maar wist u dat u als veehouder ook heel wat kunt opsteken van collega-veehouders? U zou ervan versteld staan hoeveel u kunt leren door met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

Lees meer

Een aparte box waar koeien rustig en hygiënisch kunnen afkalven, is nodig voor de gezondheid van zowel het kalf als de koe zelf. Wanneer een koe niet gescheiden van de andere koeien in een propere box kan afkalven, loopt ze meer risico op infecties van bijvoorbeeld de baarmoeder of de uier, en ook het kalf kan van bij de geboorte besmet raken vanuit de omgeving.

Lees meer

Omdat materiaal kan zorgen voor de indirecte overdracht van ziektekiemen tussen dieren of bedrijven, loopt u een risico indien u materiaal gebruikt dat ook ingezet wordt op andere bedrijven. Het materiaal kan daar bevuild en eventueel besmet geraken en vervolgens een infectie binnenbrengen op uw bedrijf.

Lees meer

Zieke dieren kunnen behoorlijke aantallen ziektekiemen uitscheiden en zo de omgeving en andere dieren besmetten. Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet u de zieke dieren apart in een ziekenboeg. Zorg ervoor dat de zieke dieren geen rechtstreeks contact hebben met de groep en gebruik de ziekenboeg enkel voor het afzonderen van zieke dieren. Reinig en ontsmet de ziekenboeg na elk gebruik om ook daar de besmettingsdruk te beperken.

Lees meer