Vertrouw op het advies van uw dierenarts en wissel ideeën uit met collega-veehouders

Wil u als veehouder goede resultaten boeken, dan is het noodzakelijk om op tijd en stond stil te staan bij de bedrijfsvoering en na te gaan hoe het nog beter kan. Het feit dat er geen standaardoplossing voorhanden is en dat u dus op zoek moet gaan naar specifieke oplossingen op maat van uw bedrijf maakt het er niet eenvoudiger op.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Op het gebied van diergezondheid en bioveiligheid is uw bedrijfsdierenarts uw partner bij uitstek. Samen met hem/haar kunt u een aanpak uitwerken met concrete en praktische maatregelen die zinvol én haalbaar zijn voor uw bedrijf.

Een goede relatie met de bedrijfsdierenarts is dus van cruciaal belang. Maar wist u dat u als veehouder ook heel wat kunt opsteken van collega-veehouders? U zou ervan versteld staan hoeveel u kunt leren door met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

Lees meer

Propere, aparte afkalfbox is een must voor koe en kalf

Een aparte box waar koeien rustig en hygiënisch kunnen afkalven, is nodig voor de gezondheid van zowel het kalf als de koe zelf. Wanneer een koe niet gescheiden van de andere koeien in een propere box kan afkalven, loopt ze meer risico op infecties van bijvoorbeeld de baarmoeder of de uier, en ook het kalf kan van bij de geboorte besmet raken vanuit de omgeving.

Lees meer

Gebruik bedrijfseigen materiaal

Omdat materiaal kan zorgen voor de indirecte overdracht van ziektekiemen tussen dieren of bedrijven, loopt u een risico indien u materiaal gebruikt dat ook ingezet wordt op andere bedrijven. Het materiaal kan daar bevuild en eventueel besmet geraken en vervolgens een infectie binnenbrengen op uw bedrijf.

Lees meer

Zieke dieren horen thuis in de ziekenboeg

Zieke dieren kunnen behoorlijke aantallen ziektekiemen uitscheiden en zo de omgeving en andere dieren besmetten. Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet u de zieke dieren apart in een ziekenboeg. Zorg ervoor dat de zieke dieren geen rechtstreeks contact hebben met de groep en gebruik de ziekenboeg enkel voor het afzonderen van zieke dieren. Reinig en ontsmet de ziekenboeg na elk gebruik om ook daar de besmettingsdruk te beperken.

Lees meer

Reinigen en ontsmetten = een must

Hoe kan u ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk ziektekiemen op uw bedrijf aanwezig zijn en blijven? Eén van de meest elementaire maatregelen die u kunt nemen, is regelmatig reinigen en ontsmetten. Het ideale tijdstip om een grondige reiniging en ontsmetting uit te voeren, is wanneer er geen dieren meer aanwezig zijn en alvorens de stal of het hok opnieuw bezet wordt.

Lees meer

Veilig op de wei? Hou afstand!

Direct contact tussen uw dieren en dieren van andere bedrijven vormt het grootste risico op insleep van infectie op uw bedrijf. Dit kan onder andere gebeuren wanneer de dieren op de weide gaan. Als er op aangrenzende weiden runderen van andere bedrijven lopen en de runderen contact kunnen hebben over de omheining heen, bestaat de kans dat een infectie rechtstreeks overgaat van het ene dier naar het andere. Ook als er geen rechtstreeks contact mogelijk is, is er toch nog een risico: bepaalde infecties, bijvoorbeeld IBR, kunnen namelijk via de lucht worden overgedragen. Een afstand van minstens 3 meter tussen de afsluitingen van aangrenzende weides is daarom aangeraden. Laat uw dieren ook niet drinken uit plassen of sloten die door meerdere weides lopen.

Lees meer

Beperk het risico bij aankoop van dieren: plaats de dieren bij aankomst in quarantaine

De aankoop van nieuwe dieren houdt steeds een risico in. Je zet zo immers mogelijk de poorten open voor nieuwe infecties op je bedrijf. Als veehouder kan je gelukkig wél een aantal maatregelen nemen om het risico zoveel mogelijk te beperken. Zo is het belangrijk om vooraf een bezoekje te brengen aan het bedrijf van herkomst en er poolshoogte te nemen van de gezondheidstoestand van de dieren en de bioveiligheid. Wanneer de nieuwe dieren aankomen op je bedrijf is het cruciaal om ze nog een tijdje apart te houden. Een veehouder vertelt waarom een aparte quarantainestal voor hem een absolute must is.

Lees meer

Huisvest pasgeboren kalveren apart van de oudere dieren

Dieren van verschillende leeftijden hebben vaak een verschillende immuniteits- en infectiestatus. Oudere dieren kunnen immuun zijn voor een infectie, terwijl de jongere er gevoelig voor zijn. Voor de gezondheid van de dieren is het dus ontzettend belangrijk om de leeftijdsgroepen gescheiden te huisvesten.

En dat geldt al zeker voor de pasgeboren kalfjes. Een vleesveehoudster en haar bedrijfsdierenarts vertellen hoe ze een besmetting met Mycoplasma bovis onder controle kregen door de kalveren direct na de geboorte te verplaatsen naar individuele hokjes buiten de koeienstal.

Lees meer

Biest is basis voor gezonde opfok

Een kalf wordt geboren zonder antistoffen en is dus uiterst kwetsbaar. De opname van biest van hoge kwaliteit direct na de geboorte helpt heel wat gezondheidsproblemen te voorkomen. Maar hoe pak je het biestbeleid aan met gezond verstand? Een melkveehouder getuigt hoe hij samen met zijn bedrijfsdierenarts op zoek ging naar een praktisch haalbare oplossing.   

Lees meer

“Door deel te nemen aan de Award krijg je nog meer aandacht voor bioveiligheid”

Interview met:
Pieter Maes uit Melsele, winnaar Bioveiligheid Award voor de melkveesector

Pieter en zijn vrouw Evelien runnen een melkveebedrijf met 151 runderen. Via de nieuwsbrief van DGZ en op Agriflanders kwamen ze aan de weet dat er een Bioveiligheid Award uitgereikt zou worden. Op dat moment namen ze op hun bedrijf al een heleboel voorzorgen om bioveilig te werken. Lang moesten ze er dus niet over nadenken om hun kans te wagen.

Lees meer