Hoe wordt bioveiligheid mijn manier van werken?

Elke veehouder wil het risico op insleep en verspreiding van dierziekten tot een minimum beperken. Het begrip bioveiligheid staat voor alle voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen op het vlak van dierziektepreventie, en dat is best een uitgebreid en divers gamma aan maatregelen.

Door – samen met uw bedrijfsdierenarts – de risico’s op het bedrijf in kaart te brengen, kunt u een gepast pakket maatregelen samenstellen op maat van uw bedrijf, en deze inbouwen in uw dagelijkse routine. Zo behoedt u uw bedrijf voor infecties en beperkt u de gevolgen van een aanwezige infectie, nu en in de toekomst.

Ontdek op deze website hoe u van bioveiligheid ook uw manier van werken maakt!