Bioveiligheid loont de moeite, voor boer én dier!

Dag in dag uit bezig zijn met bioveiligheid is en blijft een uitdaging voor elk bedrijf. Maar de inspanning loont. Aan het woord is Jan Adriaensen, melkveehouder en jurylid voor de Bioveiligheid Award.

Let op met bezoekers op het bedrijf 

Als ik enkele tips mag geven, dan is dit mijn allereerste: let op met bezoekers op het bedrijf. Aan- en verkopers houd ik zoveel mogelijk buiten. Wie toch in de stal moet, is verplicht een aantal voorzorgen te nemen. Zo kan mijn bedrijfsdierenarts alleen bij de dieren als hij langs mijn hygiënesas komt, waar hij bedrijfseigen kleding en laarzen aantrekt.

Gebruik bedrijfseigen materiaal

Verder vind ik het ook heel belangrijk om bedrijfseigen materiaal te gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kapbox, de mestslangen, enzovoort. Ik mag er niet aan denken dat de slang van een vrachtwagen die van het ene naar het andere bedrijf rijdt op mijn erf gebruikt zou worden!

Draag zorg voor de huisvesting van de pasgeboren kalveren

Een ander aandachtspunt is de huisvestiging van de pasgeboren kalveren. De stiertjes staan hier buiten in iglo’s. En voor de vaarskalveren hebben we in onze oude melkstal, die vrij kwam na de installatie van onze melkrobot, twee compartimenten gemaakt, met respectievelijk acht en tien hokjes. Er is altijd een compartiment in gebruik dat we geleidelijk vullen met kalfjes. Van zodra een compartiment leeg is, reinigen en ontsmetten we het. We laten het een paar weken leeg staan voor we het weer vullen. Deze plaats is ook afgesloten van de rest van de stal en het is altijd dezelfde persoon die dit gedeelte betreedt om de kalfjes te verzorgen.

Dankzij deze voorzorgen, zijn er nu op het bedrijf bijna geen problemen meer met de gezondheid van de kalfjes. Gezonde kalveren opfokken is een lust voor boer én dier!