Bioveiligheid, hoe begin ik eraan?

De voorbije maanden werd u via onze nieuwsbrieven en website overdonderd met informatie, tips en getuigenissen over bioveiligheid. Misschien denkt u nu: “Da’s allemaal goed en wel, maar hoe begin ik er concreet aan? Hoe kan ik de bioveiligheid op mijn bedrijf écht naar een hoger niveau tillen?” Dat vinden we een heel terechte vraag. En met dit artikel helpen we u graag op weg.

Bioveiligheid – een stand van zaken

Als u de bioveiligheid op uw bedrijf wil verbeteren, is de eerste stap het in kaart brengen van de bestaande bioveiligheid. Dit doet u door aandachtig rond te kijken op het bedrijf en na te gaan wat al goed loopt, welke risico’s er zijn en waar verbetering mogelijk is. Verlies daarbij de externe bioveiligheid niet uit het oog: inventariseer bijvoorbeeld welke contacten er allemaal zijn met uw bedrijf en welke voorzorgsmaatregelen u hiervoor neemt. De tips op onze website kunnen u helpen om een aantal punten in kaart te brengen.

Welke risico’s aanpakken?

Bioveiligheid bestaat uit een groot aantal maatregelen. Maar niet alle maatregelen zijn even prioritair voor uw bedrijf. Het spreekt voor zich dat u begint bij de grootste risico’s. Daarom is het belangrijk dat u, nadat u de risico’s in kaart hebt gebracht, bepaalt welke het grootst zijn. Dit is niet altijd eenvoudig en sterk bedrijfsafhankelijk. Wel is iedereen het erover eens dat contact met levende dieren van een ander bedrijf, zoals bij aankoop van dieren, een van de grootste bedreigingen vormt. Dit zou dan ook een van uw eerste werkpunten kunnen zijn.

Weet echter dat ook kleine risico’s zware gevolgen kunnen hebben. Hoe vaker een risico – ook al is het relatief klein – zich voordoet hoe groter het namelijk wordt.

Tijd voor actie

U weet nu welke risico’s u wil aanpakken. Op basis daarvan bepaalt u welke maatregelen u effectief zal nemen. Bekijk hierbij wat voor uw bedrijf en voor uzelf haalbaar is.

De ene maatregel zal u al sneller kunnen implementeren; een andere zal misschien wat meer voorbereiding vragen. Door steeds stapsgewijs te werk te gaan, blijft het overzichtelijk. Spreek gerust uw creativiteit aan: vaak kan u met relatief kleine ingrepen en met bestaande middelen al heel wat verwezenlijken.

Welke maatregelen u ook neemt, uiterst belangrijk is dat u ze consequent toepast en dat ze écht ‘uw manier van werken’ worden.

Tijd voor een check-up

Eenmaal de nieuwe maatregelen zijn geïmplementeerd en uw nieuwe manier van werken zijn geworden, komt het erop aan om regelmatig de bioveiligheidsstatus op uw bedrijf te evalueren. Worden alle voorzorgen nog steeds consequent toegepast? Zijn er risico’s bijgekomen? Zijn er bepaalde risico’s die vroeger geen prioriteit kregen, maar die u nu graag zou willen aanpakken? Stel u op geregelde tijdstippen deze vragen, zodat uw bedrijf kan blijven groeien op het gebied van bioveiligheid.

Bioveiligheid = samenwerken met de bedrijfsdierenarts

Wil u de bioveiligheid op uw bedrijf aanpakken, dan kan uw bedrijfsdierenarts u hier zeker en vast bij helpen. Door samen te werken krijgt u ongetwijfeld een nog beter zicht op de risico’s en hoe u die kunt tegengaan. Ook de veehouders die de selectie haalden van de Bioveiligheid Award, werken nauw samen met hun bedrijfsdierenarts. Stuk voor stuk bewijzen ze dat deze aanpak loont.

Meer weten?