Bioveiligheid Award tip: Bioveiligheid, hoe begin ik eraan?

DGZ is op zoek naar deelnemers aan de Bioveiligheid Award. Vleesvee-, melkvee- en vleeskalverhouders die op een innovatieve en/of creatieve manier investeren in een bioveilig bedrijf. Hoe begint u nu concreet aan bioveiligheid of tilt u die naar een hoger niveau? We helpen u graag op weg met een aantal praktische tips.

Bioveiligheid – een stand van zaken

Als u de bioveiligheid op uw bedrijf wil verbeteren, is de eerste stap het in kaart brengen van de bestaande bioveiligheid. Dit doet u door aandachtig rond te kijken op het bedrijf en na te gaan wat al goed loopt, welke risico’s op besmetting er zijn en waar verbetering mogelijk is. Verlies daarbij de externe bioveiligheid niet uit het oog: inventariseer bijvoorbeeld welke contacten er allemaal zijn met uw bedrijf en welke voorzorgsmaatregelen u hiervoor neemt.

Welke risico’s aanpakken?

Bioveiligheid bestaat uit een groot aantal maatregelen. Maar niet alle maatregelen zijn even prioritair voor uw bedrijf. Het spreekt voor zich dat u begint bij de grootste risico’s. Daarom is het belangrijk dat u, nadat u de risico’s in kaart hebt gebracht, bepaalt welke het grootst zijn. Dit is niet altijd eenvoudig en sterk bedrijfsafhankelijk. Wel is iedereen het erover eens dat contact met levende dieren van een ander bedrijf, zoals bij aankoop van dieren, een van de grootste bedreigingen vormt. Dit zou dan ook een van uw eerste werkpunten kunnen zijn. Weet echter dat ook kleine risico’s zware gevolgen kunnen hebben. Hoe vaker een risico – ook al is het relatief klein – zich voordoet hoe groter het namelijk wordt. 

Tijd voor actie

U weet nu welke risico’s u wil aanpakken. Op basis daarvan bepaalt u welke maatregelen u effectief zal nemen. Bekijk hierbij wat voor uw bedrijf en voor uzelf haalbaar is. De ene maatregel zal u al sneller kunnen implementeren; een andere zal misschien wat meer voorbereiding vragen. Door steeds stapsgewijs te werk te gaan, blijft het overzichtelijk. Spreek gerust uw creativiteit aan: vaak kunt u met relatief kleine ingrepen en met bestaande middelen al heel wat verwezenlijken. De tips op deze website kunnen u helpen om inspiratie op de doen.

Welke maatregelen u ook neemt, uiterst belangrijk is dat u ze consequent toepast en dat ze écht ‘uw manier van werken’ worden.

Tijd voor een check-up

Eenmaal de nieuwe maatregelen zijn geïmplementeerd en uw nieuwe manier van werken zijn geworden, komt het erop aan om regelmatig de bioveiligheidsstatus op uw bedrijf te evalueren. Worden alle voorzorgen nog steeds consequent toegepast? Zijn er risico’s bijgekomen? Zijn er bepaalde risico’s die vroeger geen prioriteit kregen, maar die u nu graag zou willen aanpakken? Stel u op geregelde tijdstippen deze vragen, zodat uw bedrijf kan blijven groeien op het gebied van bioveiligheid.

Bioveiligheid = samenwerken met de bedrijfsdierenarts

Wil u de bioveiligheid op uw bedrijf aanpakken, dan kan uw bedrijfsdierenarts u hier zeker en vast bij helpen. Door samen te werken krijgt u ongetwijfeld een nog beter zicht op de risico’s en hoe u die kunt tegengaan. Ook de veehouder-winnaars van de eerste Bioveiligheid Award werken nauw samen met hun bedrijfsdierenarts. Stuk voor stuk bewijzen ze dat deze aanpak loont.

Doe mee: Win tot 3.750 euro met de Bioveiligheid Award van DGZ

Met zijn Bioveiligheid Award wil DGZ melkvee-, vleesvee- en vleeskalverhouders aanmoedigen wanneer ze inspanningen (groot of klein) leveren op het vlak van bioveiligheid. Alle informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op mijnmaniervanwerken.be.

INFORMATIE?

Met alle vragen over bioveiligheid kunt u terecht bij uw bedrijfsdierenarts of bij de helpdesk van DGZ (078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be).