Het hoeft niet meer gezegd te worden dat kalveren zonder immuniteit geboren worden en dat de biestverstrekking dus letterlijk van levensbelang is. Maar ook in de eerste weken na de geboorte is extra aandacht voor hygiëne en bioveiligheid een must voor een goede jongveeopfok. Katleen Geerinckx, projectingenieur op de Hooibeekhoeve en jurylid voor de Bioveiligheid Award, legt uit hoe enkele eenvoudige aanpassingen of maatregelen ervoor kunnen zorgen dat de insleep en versleep van ziekten bij de kalveren tot een minimum beperkt worden.

Lees meer

Wil u als veehouder goede resultaten boeken, dan is het noodzakelijk om op tijd en stond stil te staan bij de bedrijfsvoering en na te gaan hoe het nog beter kan. Het feit dat er geen standaardoplossing voorhanden is en dat u dus op zoek moet gaan naar specifieke oplossingen op maat van uw bedrijf maakt het er niet eenvoudiger op.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Op het gebied van diergezondheid en bioveiligheid is uw bedrijfsdierenarts uw partner bij uitstek. Samen met hem/haar kunt u een aanpak uitwerken met concrete en praktische maatregelen die zinvol én haalbaar zijn voor uw bedrijf.

Een goede relatie met de bedrijfsdierenarts is dus van cruciaal belang. Maar wist u dat u als veehouder ook heel wat kunt opsteken van collega-veehouders? U zou ervan versteld staan hoeveel u kunt leren door met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

Lees meer