Tot 1 juli konden rundveebedrijven zich inschrijven voor de Bioveiligheid Award. Maar liefst 39 enthousiaste veehouders besloten om mee te dingen naar deze mooie bekroning. Helaas schreef geen enkel vleeskalverbedrijf zich deze editie in.

Ondertussen heeft de jury op basis van de inschrijvingsformulieren een preselectie gemaakt van 6 melkvee- en 6 vleesveebedrijven. Elk van deze bedrijven krijgt in de maanden augustus-november 2019 het bezoek van de jury.

In december buigt de voltallige jury zich over alle dossiers om uit de preselectie de genomineerden te selecteren, 3 in elke categorie. Op 3 januari 2020 verneemt u wie de uitverkorenen zijn. Tot eind januari kan u dan uw stem uitbrengen voor uw favoriete kandidaten. Meer informatie hierover volgt.

We danken u voor uw interesse in de Bioveiligheid Award!

 

De aankoop van nieuwe dieren houdt steeds een risico in. Je zet zo immers mogelijk de poorten open voor nieuwe infecties op je bedrijf. Als veehouder kan je gelukkig wél een aantal maatregelen nemen om het risico zoveel mogelijk te beperken. Zo is het belangrijk om vooraf een bezoekje te brengen aan het bedrijf van herkomst en er poolshoogte te nemen van de gezondheidstoestand van de dieren en de bioveiligheid. Wanneer de nieuwe dieren aankomen op je bedrijf is het cruciaal om ze nog een tijdje apart te houden. Een veehouder vertelt waarom een aparte quarantainestal voor hem een absolute must is.

Lees meer