Ook personen kunnen infecties overdragen, onder andere via schoenen, kledij, handen, … Vooral erfbetreders die op verschillende bedrijven komen, vormen een aanzienlijk risico. Als veehouder kunt u een aantal maatregelen nemen om dat risico te beperken. Zo kunt u voor de bezoekers een parkeerplaats voorzien buiten het bedrijfsterrein en een hygiënesluis met bedrijfseigen kledij, laarzen en mogelijkheid om de handen te wassen. Maar ook als erfbetreder kunt u uw verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Zoals deze adviseur getuigt.

Lees meer

Interview met:
Tom Van Loon, winnaar Bioveiligheid Award voor de kalversector

Tom Van Loon is een enthousiaste kalverhouder van 29 lentes. 880 kalveren houdt hij op zijn bedrijf dat hij pas 2,5 jaar geleden heeft opgericht. Zijn ‘manier van werken’ was een vertegenwoordiger die geregeld op het bedrijf komt, niet ontgaan. Hij bracht Tom op het idee om deel te nemen de Bioveiligheid Award. En met succes, want Tom was de eerste kalverhouder die met de Award voor zijn sector aan de haal ging.

Lees meer

DGZ is op zoek naar deelnemers aan de Bioveiligheid Award. Vleesvee-, melkvee- en vleeskalverhouders die op een innovatieve en/of creatieve manier investeren in een bioveilig bedrijf. Hoe begint u nu concreet aan bioveiligheid of tilt u die naar een hoger niveau? We helpen u graag op weg met een aantal praktische tips.

Lees meer