Beperk het risico bij aankoop van dieren: 10 gouden tips

Over bioveiligheid valt heel wat te vertellen. Dat kon u beslist merken de voorbije weken, want we hebben u overstelpt met allerhande tips om bioveilig te werken. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen nood. We komen graag nog eens terug op enkele belangrijke tips. Deze week verneemt u hoe u het risico op ziekte-insleep kunt beperken bij aankoop van dieren. 

  1. Onze allereerste bioveiligheidstip luidt: koop geen dieren aan. Aangekochte dieren kunnen infecties op het bedrijf binnenbrengen, ook als ze niet zichtbaar ziek zijn.

Maar uiteraard is dit in de praktijk niet altijd een haalbare kaart en kan het af en toe nodig zijn om dieren aan te kopen. Is dit het geval, dan kunt u het risico beperken door aandacht te besteden aan het volgende:

  1. Plan de aankopen vooruit en bereid ze voor. Hoe beter u plant, hoe meer tijd u hebt om de volgende stappen tot een goed einde te brengen.
  2. Koop indien mogelijk altijd dieren van hetzelfde bedrijf. Hoe groter het aantal bedrijven waarvan u runderen aankoopt, hoe groter de kans op besmetting.
  3. Kies voor een bedrijf met een goede bioveiligheid en ga de gezondheidsstatus na van dat bedrijf. Koop enkel dieren bij bedrijven met een gezondheidsstatus die minstens even hoog is als die van uw eigen bedrijf.
  4. Koop zo weinig mogelijk dieren aan. Ook hier geldt: hoe meer dieren u aankoopt, hoe groter het risico.
  5. Check de gezondheidsstatus van de runderen die u wil aankopen. Koop enkel dieren met een laag risico. Dat zijn dieren die getest zijn voor aankoop en geen klinische symptomen vertonen; ze mogen ook niet drachtig zijn.
  6. Ga zelf eens een kijkje nemen op het herkomstbedrijf zodat u de gezondheidstoestand van het bedrijf en de dieren met uw eigen ogen kunt verifiëren. En hou bij uw bezoek uiteraard ook rekening met de bioveiligheid.
  7. Beperk de kans op besmetting tijdens het transport. Maak gebruik van gereinigde en ontsmette voertuigen en mix geen dieren van verschillende herkomsten of dieren bestemd voor verschillende beslagen. Zorg ervoor dat de dieren rechtstreeks van het herkomstbedrijf komen en vermijd omwegen via markten of handelaars.
  8. Houd aangekochte dieren voldoende lang in quarantaine, zodat ze geen contact kunnen hebben met de runderen die al langer op het bedrijf zijn. U kunt deze dieren dan observeren, testen laten uitvoeren, hen zo nodig vaccineren of behandelen. Van hun kant hebben de nieuwkomers de kans om te wennen aan hun nieuwe omgeving.
  9. Voor de dieren die u verkoopt ten slotte, voorziet u best een vaste laadplaats aan de voorkant van het bedrijf. Zo hoeft de transporteur de stallen niet te betreden en komt hij niet in contact met de overige dieren.

Meer weten? Met alle vragen over bioveiligheid kunt u terecht bij uw bedrijfsdierenarts of bij de helpdesk van DGZ (tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be).